Uczelniane Centrum Informatyczne (zwana dalej UCI) jest jednostką ogólnouczelnianą realizującą zadania w zakresie informatyzacji Uniwersytetu Szczecińskiego. W skład UCI wchodzą sekcje:

 • Sekcja Uczelnianych Systemów Informatycznych
 • Sekcja Infrastruktury
 • Sekcja Wsparcia Użytkowników

Do zadań Uczelnianego Centrum Informatycznego należy

 1. koordynacja działań w zakresie komputeryzacji i informatyzacji Uniwersytetu Szczecińskiego:
  1. w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią,
  2. w zakresie rozwoju systemów informatycznych, wprowadzania nowych funkcjonalności i integracji z zintegrowanym systemem informatycznym uczelni,
  3. w zakresie wprowadzania jednolitego standardu sprzętu i oprogramowania,
  4. planowanie rozwoju Uczelnianej Sieci Komputerowej (zwanej USK),
 2. nadzór i zarządzanie uczelnianą siecią komputerową
  1. nadzór nad sieciami lokalnymi w jednostkach organizacyjnych Uczelni,
  2. zarządzanie strukturą adresową i domenami internetowymi w sieci USK,
  3. podłączanie komputerów do sieci USK,
  4. nadzór nad zakupami związanymi z USK,
  5. planowanie remontów USK,
 3. nadzór i zarządzanie systemami informatycznymi Uniwersytetu Szczecińskiego ob:
  1. zarządzanie systemem e-learning,
 4. nadzór, administrowanie serwerami obsługiwanymi przez UCI
 5. pomoc dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie obsługi systemów informatycznych nadzorowanych przez UCI oraz w zakresie obsługi sprzętu komputerowego,
 6. nadzór nad zakupami i eksploatacją sprzętu komputerowego na Uniwersytecie Szczecińskim,
 7. zarządzanie pocztą elektroniczną pracowników US,
 8. nadzór nad funkcjonowaniem systemu łączności US,
 9. współpraca z Akademicką Miejską Siecią Komputerową
  1. udział w pracach AMSK związanych z eksploatacją i rozwojem sieci AMSK
  2. udział w pracach Rady Użytkowników AMSK
 10. przygotowywanie wniosków do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie finansowania sieci komputerowej,
 11. prowadzenie centralnej ewidencji oprogramowania i licencji na aplikacje, programy biurowe, systemy operacyjne,
 • Zgłoś problem

  Potrzebujesz pomocy? Napisz zgłoszenie
  Intranet
 • Poczta

  Przejdź do stron poczty
  Sprawdź pocztę
 • TeamViewer

  Narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet.
  pobierz