Informacje o poczcie e-mail

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 92/2016, z dnia 7 listopada 2016 w sprawie poczty e-mail dla pracowników, studentów, doktorantów  Uniwersytetu Szczecińskiego ujednolicone zostają skrzynki e-mail pracowników i studentów  uczelni. Wprowadzony został standard adresu pracowniczej poczty e-mail w postaci imie.nazwisko@usz.edu.pl.;  adres studenckiej/doktoranckiej poczty  numer albumu@stud.usz.edu.pl.  Parametry techniczne, zasady zarządzania pocztą e-mail oraz prawa, obowiązki i odpowiedzialność w zakresie użytkowania poczty e-mail zostały ujęte w Regulaminie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymują dostęp do swojej skrzynki e-mail za pomocą strony internetowej https://portal.office.com lub przy użyciu dowolnego klienta pocztowego współpracującego z usługą Microsoft Office 365 (większość popularnych programów do obsługi poczty e-mail).

Studenci/doktoranci otrzymują dostęp do swojej skrzynki poprzez wiadomość wysłaną na prywatny adres e-mail, po przyjęciu na studia  i nadaniu numeru albumu.

Skrzynka poczty e-mail tworzona jest przez Uczelniane Centrum Informatyczne po rozpoczęciu okresu zatrudnienia i  blokowana po zakończeniu tego okresu. Hasło do skrzynki e-mail przekazywane jest pocztą tradycyjną do sekretariatu Dziekana wydziału zatrudnienia pracownika.

Pracownicza skrzynka e-mail jest podstawowym kanałem komunikacyjnym pomiędzy pracownikiem a systemami informatycznymi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Poczta stud.usz.edu.pl jest obowiązującym kanałem komunikacji pomiędzy studentem/doktoratem a pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego

Zmiany hasła do poczty e-mail można dokonywać samodzielnie pod adresem: https://zmianahasla.usz.edu.pl/

 

 

Dla studentów i doktorantów jest także możliwość zmiany hasła poprzez wysłanie na prywatny adres e-mail, w takim przypadku korzystamy z opcji (1):

Ustawienia skrzynki e-mail w domenie usz.edu.pl (Office 365)

Konfiguracja ręczna:

 • nazwa użytkownika: jest to Twój pełny adres e-mail
 • serwer poczty przychodzącej POP3/IMAP: outlook.office365.com
 • serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.office365.com
 • wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła: NIE
 • serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania: TAK, (Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej)
 • Serwer przychodzący POP3(995),IMAP(993) ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia SSL:TAK
 • Serwer wychodzący (SMTP): 587, użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: TAK ( TLS lub STARTTLS w zależności od klienta pocztowego )

Konfiguracja automatyczna:
W wielu przypadkach program Outlook umożliwia skonfigurowanie konta za pomocą jedynie adresu e-mail i hasła.

Na stronie Automatyczne konfigurowanie konta wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie wybierz pozycję Dalej.
Strony logowania do office 365 (poczta):
www.office.com

www.office365.usz.edu.pl – zielony kafelek „Logowanie do usługi Office 365”

http://www.usz.edu.pl/poczta-us – obrazek pod napisem „Skrzynka pocztowa dla pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów”

 • Instrukcja e-proDziekan

  Logowanie, zmiana hasła w e-proDziekan
  Pokaż
 • Instrukcja MS Teams

  Organizacja spotkań i zajęć
  Pokaż
 • Zgłoś problem

  Potrzebujesz pomocy? Napisz zgłoszenie
  Intranet
 • Poczta

  Przejdź do stron poczty
  Sprawdź pocztę
 • VPN

  Informacje o VPN, procedura uzyskania dostępu, wniosek, zmiana hasła
  Pokaż
 • TeamViewer

  Narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet.
  pobierz