Program Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Uniwersytet Szczeciński  przystąpił do programu  Microsoft  Azure   Dev  Tools for  Teaching  (wcześniejsza nazwa  MSDN AA,  Microsoft  Imagine ),  w  ramach którego  studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni  otrzymują bezpłatny dostęp do oprogramowania  firmy Microsoft , platformy  Azure   oraz  innych  zasobów .

O programie:

Program  Microsoft  Azure Dev Tools for  Teaching  (ADT4T)   oferuje dostęp do korzyści  mających na celu wspieranie działań z zakresu edukacji  i  nauczania, niekomercyjnych badań naukowych ,  projektowania, opracowywania, testowania i demonstrowania aplikacji umożliwiających realizację powyższych celów.

Rejestracja :

Szczegółowa instrukcja rejestracji w Programie ADT4T znajduje się tutaj (pdf).

Uwagi: 

 • Tylko studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni   mogą  zarejestrować się w programie ADT4T.
 • Do rejestracji należy użyć adresu e-mail  w domenach: stud.usz.edu.pl, usz.edu.pl.
 • Microsoft będzie weryfikował status  akademicki użytkownika raz na 12 miesięcy.

Dostępne oprogramowanie:

W programie ADT4 dostępny jest najnowszy system operacyjny Windows 10  Education  oraz:

 • Najnowsze oprogramowanie Microsoft.
 • Dostępne aktualizacje i pakiety językowe.
 • Narzędzia programistyczne.
 • Najnowsze systemy operacyjne.
 • Systemy serwerowe i bazodanowe.
 • Programy narzędziowe.
 • Programy edukacyjne.

Pełna lista oprogramowania dostępna jest tu: Lista oprogramowana ADT4T.

Pakiet  Microsoft Office nie jest  dostępny w ADT4T, jest natomiast oferowany  w ramach  subskrypcji zakupionej przez  Uniwersytet Szczeciński.  Więcej informacji  znajduje się pod  linkiem .

Warunki korzystania:

Oprogramowanie pobrane w programie ADT4T może być instalowane wyłącznie na komputerach prywatnych studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. Może też być instalowane w laboratoriach komputerowych do korzystania wyłącznie do opisanych poniżej celów.

Studenci oraz pracownicy naukowi   mogą korzystać  z  udostępnionego w ramach programu  ADT4T  oprogramowania jedynie w celach niekomercyjnych . Zalicza się do nich:  edukacja własna, badania i projektowanie, tworzenie i testowanie rozwiązań i projektów w ramach zajęć przewidzianych programem przedmiotu, dla którego oprogramowanie zostało udostępnione lub projektów własnych.  Nie jest dozwolone  używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia oprogramowania, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć mających przynosić dochody.  Za prawidłowe korzystanie z oprogramowania odpowiada  Licencjobiorca  (Student, Pracownik Naukowo Dydaktyczny)  Nie  wolno  odsprzedawać, udostępniać, przypisywać ani w inny sposób przenosić  oprogramowania oraz  kluczy  produktów . Działania dotyczące kluczy są monitorowane.  

W przypadku ustania zależności między Studentem a  Uniwersytetem Szczecińskim , na mocy której  Student posiadał możliwość używania udostępnianego oprogramowania, osoba ta traci możliwość uaktualniania oprogramowania na swoim komputerze osobistym,  zachowuje jednak możliwość dalszego używania udostępnionego w ramach programu oprogramowania wyłącznie w celach samokształcenia, oraz wykonywania  projekt ów   niekomercyjnych  i niedochodowych .  

Naruszenie warunków  korzystania z oprogramowani z  programu  Microsoft  Azure Dev Tool for  Teaching  pociąga za sobą automatycznie utratę zgody na używanie oprogramowania użyczonego w ramach programu i jest jednoznaczne z koniecznością natychmiastowego zaprzestania używania oprogramowania i jego usunięcia z komputera osobistego Studenta lub Pracownika. Niezależnie od powyższego naruszenie warunków licencji może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy.  

Wsparcie:

W przypadku problemów z  dostępem  do uczelnianego konta e-mail,   wymaganego  podczas rejestracji w programie ADT4T  prosimy przesłać zgłoszenie na adres   adt4t@usz.edu.pl

 • EZD

  Pomoc w obsłudze systemu EZD
  Pokaż
 • Zakup Sprzętu IT

  Procedura zakup sprzętu na US
  Pokaż
 • Instrukcja e-proDziekan

  Logowanie, zmiana hasła w e-proDziekan
  Pokaż
 • Instrukcja MS Teams

  Organizacja spotkań i zajęć
  Pokaż
 • Zgłoś problem

  Potrzebujesz pomocy? Napisz zgłoszenie
  Intranet
 • Poczta

  Przejdź do stron poczty
  Sprawdź pocztę
 • VPN

  Informacje o VPN, procedura uzyskania dostępu, wniosek, zmiana hasła
  Pokaż
 • TeamViewer

  Narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet.
  pobierz