Uczelniane Centrum Informatyczne (O- UCI)

Uczelniane Centrum Informatyczne (zwane dalej UCI) jest jednostką ogólnouczelnianą świadczącą obsługę informatyczną w Uniwersytecie Szczecińskim w celu zapewnienia sprawnego realizowania zadań jednostek organizacyjnych Uczelni przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. W skład UCI wchodzą sekcje:

 1. Sekcja Wsparcia Użytkowników,
 2. Sekcja Uczelnianych Systemów Informatycznych,
 3. Sekcja Infrastruktury.
 4. Sekcja Rozwoju Narzędzi i Kompetencji Cyfrowych

Zadania realizowane przez Sekcję Wsparcia Użytkowników:

 1. Zapewnienie wsparcia technicznego pracownikom Uczelni w zakresie usług informatycznych nadzorowanych przez UCI.
 2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
 3. Wsparcie w zakresie prawidłowego wykorzystywania oprogramowania komputerowego na stanowiskach pracy.
 4. Weryfikacja i opiniowanie problemów związanych ze sprzętem komputerowym, wyceny opłacalności napraw
 5. Przygotowywanie wniosków i specyfikacji technicznych w zakresie finansowania zakupów związanych z informatyzacją Uczelni.
 6. Zarządzanie systemem zgłoszeń.

Zadania realizowane przez Sekcję Uczelnianych Systemów Informatycznych:

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych Uczelni.
 2. Koordynacja i kontrola nad danymi przekazywanymi do systemu zewnętrznych (np. POL-on.)
 3. Koordynowanie działań związanych z informatyzacją Uczelni (integracja systemów, wdrażanie nowych rozwiązań).
 4. Konsultacje w zakresie potrzeb informatycznych.
 5. Planowanie zapotrzebowania w zakresie systemów informatycznych.

Zadania realizowane przez Sekcję Infrastruktury:

 1. Utrzymanie kluczowych elementów infrastruktury informatycznej uczelni (takie jak: serwery, macierze dyskowe, routery, przełączniki, firewalle etc.)
 2. Nadzór, zrządzanie i administrowanie serwerami obsługiwanymi przez UCI.
 3. Zarządzanie i administracja aktywnymi urządzeniami sieciowymi (przełączniki, routery, firewalle, kontrolery sieci bezprzewodowej).
 4. Nadzór i zarządzanie Uczelnianą Siecią Komputerową (USK).
 5. Nadzór nad sieciami lokalnymi w jednostkach organizacyjnych Uczelni.
 6. Zarządzanie strukturą adresową i domenami internetowymi Uczelni.
 7. Podłączanie urządzeń infrastrukturalnych do sieci USK.
 8. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu łączności telefonicznej (teleinformatycznej) Uczelni.
 9. Planowanie rozwoju oraz modernizacja Uczelnianej Sieci Komputerowej.
 10. Udział w pracach Rady Użytkowników Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej (AMSK). Współpraca z ACI (Akademickie Centrum Informatyczne) w pracach związanych z eksploatacją oraz rozwojem sieci AMSK.
 11. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 12. Planowanie, koordynacja wdrożeń innowacji technologicznych związanych z bezpieczeństwem IT oraz rozwiązań w zakresie infrastruktury sieciowej i serwerowej.
 • EZD

  Pomoc w obsłudze systemu EZD
  Pokaż
 • Zakup Sprzętu IT

  Procedura zakup sprzętu na US
  Pokaż
 • Instrukcja e-proDziekan

  Logowanie, zmiana hasła w e-proDziekan
  Pokaż
 • Instrukcja MS Teams

  Organizacja spotkań i zajęć
  Pokaż
 • Zgłoś problem

  Potrzebujesz pomocy? Napisz zgłoszenie
  Intranet
 • Poczta

  Przejdź do stron poczty
  Sprawdź pocztę
 • VPN

  Informacje o VPN, procedura uzyskania dostępu, wniosek, zmiana hasła
  Pokaż
 • TeamViewer

  Narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet.
  pobierz