Informacje podstawowe

Baza Osiągnięć Pracowników jest informatyczną bazą danych gromadzącą informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych Uczelni, służące dokonywaniu oceny osiągnięć pracowników wymaganej przepisami art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. z póź. zm. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Celem wprowadzenia Bazy jest:

 1. ułatwienie i ujednolicenie w ramach uczelni zbierania przetwarzania informacji, wymaganych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o finasowaniu nauki i przewidzianych tą ustawą do przekazywania do Systemu Informacji o Nauce, funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”;
 2. przygotowanie danych dla potrzeb kolejnej kompleksowej oceny (parametryzacji) jednostek przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, przeprowadzonej w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym;
 3. przygotowanie danych dla potrzeb wewnętrznych parametryzacji dokonywanych na poziomie uczelni lub jednostek organizacyjnych.

Baza Osiągnięć Pracowników została wprowadzona Zarządzeniem nr 38/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 grudnia 2015r.

Funkcję administratora bazy pełni Dział Nauki.

Funkcjonalność

– gromadzenie osiągnięć naukowych pracowników,

– generowanie ankiet pracowników,

– generowanie rankingów pracowników, jednostek, wydziałów,

– generowanie indywidualnych raportów z osiągnięciami pracownika,

– generowanie raportów z danymi do systemu POL-on,

– gromadzenie danych na potrzeby oceny parametrycznej.

Dostęp do Bazy Osiągnięć Pracowników

Strona internetowa Bazy Osiągnięć Pracowników znajduje się pod adresem: http://bop.usz.edu.pl/

Logowanie do systemu BOP (Baza Osiągnięć Pracowników) odbywa się za pomocą adresu poczty e-mail w domenie @usz.edu.pl (jest to nowa poczta dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego).

Hasło do systemu można uzyskać za pomocą opcji „Przypomnij hasło” znajdującej się na stronie Logowania do systemu BOP. Hasło zostanie przesłane na adres e-mail w domenie @usz.edu.pl.

Poczta e-mail w domenie @usz.edu.pl, została utworzona dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego. Informacja o zarejestrowaniu nowej poczty oraz hasło zostały przesłane na dotychczas użytkowany adres e-mail.

Jeżeli informacja o zarejestrowaniu nowej skrzynki e-mail nie została przekazana, należy zgłosić się do pracowników UCI za pomocą poczty e-mail: poczta@usz.edu.pl .

Kontakt w sprawie bazy

Problemy techniczne oraz merytoryczne związane z obsługą bazy należy zgłaszać do wydziałowego Koordynatora ds. wdrożenia BOP.

Problemy techniczne oraz merytoryczne  Wydziałowi koordynatorzy ds. wdrożenia BOP zgłaszają do jednostki centralnej za pośrednictwem systemu zgłoszeń przez stronę http://www.intranet.univ.szczecin.pl/login.phpwybierając kategorię zgłoszenia „Baza Osiągnięć Pracowników”.

Uwagi dotyczące publikacji można również zgłaszać za pośrednictwem Koordynatorów Wydziałowych na tych Wydziałach, które ich powołały lub bezpośrednio do Bibliotecznego Centrum Informatycznego na adres publi@bg.szczecin.pl .

 • EZD

  Pomoc w obsłudze systemu EZD
  Pokaż
 • Zakup Sprzętu IT

  Procedura zakup sprzętu na US
  Pokaż
 • Instrukcja e-proDziekan

  Logowanie, zmiana hasła w e-proDziekan
  Pokaż
 • Instrukcja MS Teams

  Organizacja spotkań i zajęć
  Pokaż
 • Zgłoś problem

  Potrzebujesz pomocy? Napisz zgłoszenie
  Intranet
 • Poczta

  Przejdź do stron poczty
  Sprawdź pocztę
 • VPN

  Informacje o VPN, procedura uzyskania dostępu, wniosek, zmiana hasła
  Pokaż
 • TeamViewer

  Narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet.
  pobierz