Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001 r.

Uniwersytet Szczeciński korzysta z systemu BIPLO CMS. System ten jest zespołem zintegrowanych ze sobą aplikacji informatycznych, umożliwiających budowę, utrzymanie i powszechne udostępnianie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. System jest autorskim rozwiązaniem należącym do Logonet Sp. z o.o., która pełni rolę Operatora BIP.

Procedura uzyskiwania dostępu dla nowych redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej

W celu uzyskania dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej należy złożyć wniosek, który powinien zawierać takie informacje jak:

 • wskazanie osoby, której zostaną nadane uprawnienia oraz zostanie przeprowadzone dla niej szkolenie.
 • wydział/jednostka pracy osoby, która ubiega się o nadanie uprawnień,
 • rodzaj wykonywanych czynności oraz treści które będą publikowane w BIP.

Wniosek powinien być złożony przez osobą osobę decyzyjną i wysłany do Administratora BIP –  Łukasza Szczybyło (lukasz.szczybylo@usz.edu.pl) oraz do wiadomości Głównego Redaktora BIP –  Anety Baranowskiej (aneta.baranowska@usz.edu.pl).

Logowanie do Biuletynu Informacji Publicznej dla redaktorów

Aby zalogować się do Biuletynu Informacji Publicznej wchodzimy na stronę https://bip.usz.edu.pl/admin

Zmiana hasła

Aby dokonać zmiany hasła przechodzimy do zakładki „Administracja” następnie klikamy przycisk „Moje Konto”.  W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki „Hasło”.

W zakładce Hasło można zmienić hasło na nowe. Należy pamiętać o tym iż hasło powinno składać się z min. 10 znaków i zawierać minimum jedną małą i dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny,

Hasło należy zmienić raz na 30 dni kalendarzowych.

Brak możliwości zalogowania do BIP

W przypadku braku aktywności w serwisie przez okres 30 dni automatycznie zostaje ustawiony status konta jako „nieaktywne”. Ta sama sytuacja następuje w momencie kiedy użytkownik trzy razy poda błędne hasło.

W takich przypadkach jak i z powodu braku możliwości zalogowania się do Biuletynu Informacji Publicznej prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Szczybyło – Administratorem BIP.

Instrukcja wyszukiwania

UCI wprowadziło zmiany wewnętrznego sposobu wyszukiwania dokumentów w BIP, co daje możliwość uzyskania celniejszych wyników.

Instrukcja wyszukiwania znajduje się pod adresem https://bip.usz.edu.pl/artykuly/536/instrukcja-wyszukiwania

 • EZD

  Pomoc w obsłudze systemu EZD
  Pokaż
 • Zakup Sprzętu IT

  Procedura zakup sprzętu na US
  Pokaż
 • Instrukcja e-proDziekan

  Logowanie, zmiana hasła w e-proDziekan
  Pokaż
 • Instrukcja MS Teams

  Organizacja spotkań i zajęć
  Pokaż
 • Zgłoś problem

  Potrzebujesz pomocy? Napisz zgłoszenie
  Intranet
 • Poczta

  Przejdź do stron poczty
  Sprawdź pocztę
 • VPN

  Informacje o VPN, procedura uzyskania dostępu, wniosek, zmiana hasła
  Pokaż
 • TeamViewer

  Narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet.
  pobierz