Zakupu sprzętu komputerowego w Uniwersytecie Szczecińskim dokonuje się poprzez przetarg kwartalny.

Celem zakupu sprzętu w ramach przetargu kwartalnego należy uzyskać stosowną zgodę  Prorektora ds. Finansów i Rozwoju – prof. dr hab. Waldemar Gosa i dostarczyć ją do pok. 327 (UCI). Na podaniu kierowanym do Pana Rektora powinny znajdować się: wskazanie źródła finansowania, potwierdzenie środków (np. przez Dział Nauki), zgoda dysponenta środków oraz określenie maksymalnej kwoty przeznaczonej na zakup.

Zgody na zakup sprzętu informatycznego w ramach przetargu kwartalnego należy składać do dnia:

I – 27.01.2017 r.

II – 31.03.2017 r.

III – 26.05.2017 r.

IV – 28.07. 2017 r.

V – 29.09.2017 r.

VI – 13.10.2017 r.

W przetargu kwartalnym nie obowiązują żadne ograniczenia w wybieraniu sprzętu, poza finansowymi.

 

W przetargu ramowym możliwy jest zakup wyłącznie sprzętu wskazanego na stronie zamowienia.univ.szczecin.pl – katalog produktów.

 • Zgłoś problem

  Potrzebujesz pomocy? Napisz zgłoszenie
  Intranet
 • Poczta

  Przejdź do stron poczty
  Sprawdź pocztę
 • TeamViewer

  Narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet.
  pobierz