Procedura uzyskania dostępu do systemu Egeria Edukacja:

 1. pobranie, wydrukowanie i wypełnienie wniosku,
 2. podpisanie wniosku przez Dziekana odpowiedniego Wydziału.

Pobierz Wniosek / Logowanie

Dostęp do systemu Egeria Edukacja

 1. Konto poczty e-mail.
  System informatyczny Egeria Edukacja rozszerza znaczenie komunikacji za pomocą poczty e-mail. Wymiana informacji pomiędzy pracownikami, powiadomienia i komunikaty wysyłane przez system wymuszają zastosowanie ujednoliconych skrzynek poczty e-mail, którymi posługują się pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego. Wprowadzony został standard dla pracowników dot. poczty e-mail – wszystkie adresy e-mail zbudowane są w standardzie imie.nazwisko@usz.edu.pl. Poczta e-mail dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego opiera się na usłudze Microsoft Office 365. Więcej na temat tej usługi znaleźć można pod adresem http://office365.usz.edu.pl. Jak uzyskać nową pocztę –mail? Wszyscy pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni uzyskują dostęp automatycznie, informacja o założeniu nowego konta zostanie przesłana na pracowniczą skrzynkę e-mail, która była wcześniej używana. Pracownicy używający poczty e-mail dostawców zewnętrznych (gmail, wp, onet, o2 itp.) zostaną powiadomieni pocztą tradycyjną przez dziekanaty wydziałów.
 2. Konto VPN.
  Dostęp do systemu Egeria Edukacja dla użytkowników powinien być dostatecznie zabezpieczony. W systemie tym znajdują się dane osobowe oraz inne strategiczne dla naszej Uczelni informacje. Zgodnie z dobrą praktyką pracy w systemach informatycznych, nie można tego typu systemu udostępnić w ogólnodostępnej sieci Internet. Zastosowana została technologia VPN https://vpn.univ.szczecin.pl:4433 (Virtual Private Network), która polega na zapewnieniu bezpiecznego zaszyfrowanego połączenia z siecią informatyczną Uniwersytetu Szczecińskiego. Udostępnione dla pracowników konta VPN pozwalają na udzielenie kontrolowanego dostępu użytkowników do sieci wewnętrznej. Login i hasło dostępu na stronę VPN jest przesyłane na pocztę usz.edu.pl (po wcześniejszym zgłoszeniu do UCI)
 3. Konto Egerii Edukacji.
  Dostęp do systemu Egeria Edukacja odbywa się za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła. Po zalogowaniu się do systemu, pracownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności przeznaczonych tylko dla niego. Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni uzyskują dostęp do modułu WYKŁADOWCA, który jest podstawowym narzędziem ich pracy. Dane dostępowe czyli nazwa użytkownika oraz hasło zostaną przesyłane przez dostawcę systemu w sposób automatyczny na nowy adres poczty e-mail pracownika w domenie @usz.edu.pl
 • EZD

  Pomoc w obsłudze systemu EZD
  Pokaż
 • Zakup Sprzętu IT

  Procedura zakup sprzętu na US
  Pokaż
 • Instrukcja e-proDziekan

  Logowanie, zmiana hasła w e-proDziekan
  Pokaż
 • Instrukcja MS Teams

  Organizacja spotkań i zajęć
  Pokaż
 • Zgłoś problem

  Potrzebujesz pomocy? Napisz zgłoszenie
  Intranet
 • Poczta

  Przejdź do stron poczty
  Sprawdź pocztę
 • VPN

  Informacje o VPN, procedura uzyskania dostępu, wniosek, zmiana hasła
  Pokaż
 • TeamViewer

  Narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet.
  pobierz